Header
Title Year
Pavlovskyi V., Prykhodko A., Horoshko P. APPLICATION OF VSC-HVDC SYSTEMS FOR INTEGRATION OF THE RENEWABLE ENERGY RESOURCES // ХV Int. Conf «SCIENCE AND TECHNOLOGY», 22 – 23.02.2021, Germany, Berlin. 2021
Павловський В.В.; Приходько А.В. "Застосування гнучких систем HVDC для інтеграції ВДЕ та видачі «чистої» енергії з півдня ОЕС України" // НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ. 15.03.2021 2021
В.В. Павловський, А.В. Приходько. СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ПОСТІЙНИМ СТРУМОМ. ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ПЕРЕТВОРЮВАЧА З ЛІНІЙНОЮ КОМУТАЦІЄЮ // Праці інституту електродинаміки НАН України. 2020. Вип. 55. С. 16-21 2020
Павловський В.В., Стелюк А.О., Леньга О.В., Гречко В.В., Зайченко В.Б., Воробей В.В., Ткачук Т.В. Забезпечення стійкої роботи ОЕС України за частотою за умов виникнення небалансів активної потужності // Енергетика та електрифікація. – 2019. – № 4. – С. 9-15. 2019
Павловський В.В., Стелюк А.О., Лук’яненко Л.М., Леньга О.В. Аналіз якості регулювання частоти та потужності в ОЕС України при відключенні енергоблоку атомної електростанції // Технічна електродинаміка. – 2018. – № 4. – С. 89-94. 2018
Вишневський М.В., Зайченко В.Б., Павловський В.В., Стелюк А.О., Леньга О.В. Дослідження стійкості ОЕС України за частотою з урахуванням вимог ENTSO-E щодо організації автоматичного частотного розвантаження // Енергетика та електрифікація. – 2018. – № 6. – С. 11-14. 2018
Vitaliy Zaychenko, Mykyta Vyshnevskyi, Vsevolod Pavlovsky, Anton Steliuk, Oleg Lenga, Andrii Zakharov, “Implementation of the computer simulation system on basis of the DIgSILENT PowerFactory software in NPC “Ukrenergo” // Second South East European Regional CIGRE Conference, Kyiv, June 2018. 2018
Vsevolod Pavlovsky, Anton Steliuk, Oleg Lenga, Vitaliy Zaychenko, Mykyta Vyshnevskyi, “Determination of the optimal UFLS settings of the IPS of Ukraine taking into account the experience of ENTSO-e” // Second South East European Regional CIGRE Conference, Kyiv, June 2018. 2018
Забезпечення стійкості енергосистем та їх об’єднань // За ред. О.В. Кириленка, К.: ІЕД, 2018. – 320 с. 2018
Зайченко В.Б., Вишневский Н.В., Павловский В.В., Стелюк А.О., Леньга О.В., Захаров А.М. Внедрение системы компьютерного моделирования на основе программного обеспечения DIgSILENT PowerFactory в НЭК «Укрэнерго» // Электрические сети и системы. – 2018. – №4-5. – С. 48-57. 2018
Павловський В.В., Стелюк А.О., Леньга О.В., Горошко П.С., Зайченко В.Б., Вишневський М.В. Визначення оптимальних параметрів налаштування АЧР ОЕС України з урахуванням досвіду ENTSO-e // Электрические сети и системы. – 2018. – № 6. – С. 25-33. 2018
O. Kyrylenko, V. Pavlovsky, A. Steliuk, M. Vyshnevskyi, “Simulation of the normal and emergency operation of interconnected power system of Ukraine for frequency stability study”, Technical electrodynamics, Vol. 2, 2017, pp. 57-60. 2017
Vsevolod Pavlovsky, Anton Steliuk, Oleg Lenga, Vitaly Zaychenko, Mykyta Vyshnevskyi, “Frequency stability simulation considering under-frequency load shedding relays, special protection automatics and AGC software models” // Proceedings of IEEE PowerTech conference, Manchester, 2017. 2017
Стогній Б.С., Кириленко О.В., Павловський В.В., Стелюк А.О., Лук’яненко Л.М. Створення засобів визначення параметрів аварійних режимів енерговузла ОЕС України для цифрових протиаварійних автоматик та захистів Дністровської ГАЕС // Наука та інновації – 2017. – № 5. – С. 47-54. 2017
Павловський В.В., Стелюк А.О., Лук’яненко Л.М., Леньга О.В. Аналіз якості регулювання частоти та потужності в ОЕС України при відключенні енергоблоку атомної електростанції // Технічна електродинаміка (подано до редакції). 2017
Кириленко О.В., Павловський В.В., Стелюк А.О. Локальний регулятор активної потужності енергосистеми зі значною часткою сонячних електростанцій // Матеріали XVII міжнародної науково-практичної конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті». Київ. – 2016. – С. 296-299. 2016
Стогній Б.С., Кириленко О.В., Павловський В.В., Стелюк А.О., Лук’яненко Л.М. Протиаварійна автоматика енергосистеми зі значною часткою відновлюваної генерації // Матеріали XVII міжнародної науково-практичної конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті». Київ. – 2016. – С. 126-129. 2016
Кириленко А.В., Павловский В.В., Стелюк А.О., Леньга О.В., Зайченко В.Б., Воробей В.В., Вишневский Н.В. Исследование устойчивости по частоте и координация частотных автоматик АЭС с АЧР ОЭС Украины // Электрические сети и системы. – 2016. – № 6. – С. 2-7. 2016
Кириленко О.В., Павловський В.В., Стелюк А.О., Леньга О.В., Зайченко В.Б., Воробей В.В., Вишневський М.В. Дослідження стійкості за частотою та координація частотних автоматик АЕС з АЧР ОЕС України // Енергетика та електрифікація. – 2016. – № 6. – С. 34-38. 2016
Павловський В.В., Стелюк А.О., Леньга О.В., Зайченко В.Б., Вишневський М.В., Антонюк Я.М. Вплив зміни частоти та напруги на потужність навантаження при дії автоматичного частотного розвантаження // Енергетика та електрифікація. – 2016. – № 4. – С. 7-12. 2016
Vsevolod Pavlovsky, Anton Steliuk, “Local load-frequency control in the power system considering impact of the renewables”, Proceedings of International Conference on Intelligent Energy and Power Systems, pp. 59-61, June 2016. 2016
Стогній Б.С., Кириленко О.В., Павловський В.В., Сопель М.Ф., Стелюк А.О., Лук’яненко Л.М. Розробка системи протиаварійної автоматики енергосистеми зі значною часткою відновлюваної генерації // Наука та інновації. – 2016. – № 4. – С. 24-28. 2016
Павловський В.В. Захаров А.М. Верифікація моделей сонячних електростанцій для розрахунків електричних режимів // передано до друку до збірника «Наукові праці Вінницького національного технічного університету». (1 або 2 випуск збірника в 2016 р.) 2016
Павловський В.В., Лук’яненко Л.М., Гончаренко І.С., Захаров А.М. Обмеження величини потужності ВДЕ за умовами приєднання до електричної мережі. Передано до друку в «Праці Інституту електродинаміки НАН України», 2016. 2016
Стелюк А.О. Вплив автоматик енергоблоків АЕС на стійкість за частотою при поділі ОЕС України на два ізольовано працюючих острови // Технічна електродинаміка. – 2016. – №. 3. – С. 73-75. 2016
Інтелектуальні електричні мережі: елементи та режими // За ред. О.В. Кириленка, К.: ІЕД, 2016. – 400 с. 2016
Павловський В.В. Захаров А.М. Леньга О.В. Моделювання та оцінка ефективності протиаварійної автоматики перетинів електричних систем з розосередженими СЕС. // передано до друку до збірника «Наукові праці Вінницького національного технічного університету», 2015 . (1 або 2 випуск збірника в 2016 р.) 2015
Kyrylenko O., Pavlovsky V., Lukianenko L., Steliuk A., Lenga O. Stability issues in modern power systems, Computational problems of electrical engineering, Vol. 5, No. 1, 2015, pp. 23-32. 2015
Павловський В.В., Стелюк А.О. Оцінка впливу частотних автоматик енергоблоків атомних електростанцій на живучість та стійкість ОЕС України за частотою // Технічна електродинаміка. – 2015. – №. 6. – С. 53-58. 2015
Gonzalez-Longatt, Francisco, Luis Rueda, Jose (Eds.) PowerFactory Applications for Power System Analysis, Springer, 2015, 489 p. // V. Pavlovsky, A. Steliuk, Modelling of automatic generation control in power systems. 2015
Павловський В.В., Стелюк А.О., Леньга О.В., Захаров А.М. Моделювання інерційного відгуку в ОЕС України в умовах значної частки електростанцій на відновлювальних джерелах енергії. // Технічна електродинаміка. – 2015. – № 4, с.53-56. 2015
O.V. Kyrylenko, V.V. Pavlovsky, A.O. Steliuk. Flexible Control of the Export Power Flows by Using DC Link // Технічна електродинаміка. – 2015. – № 2, с.64-69. 2015
V. Pavlovskyi, L. Lukianenko, O. Lenga, V. Lambillon, L. Rese / «Analysis of electromechanical oscillation in the IPS of Ukraine using EuroSTAG and DigSILENT PowerFactory software tools» // Технічна електродинаміка. – 2015. – № 5, с.42-51. 2015
Павловський В.В., Леньга О.В. Формування підходу до верифікації динамічної моделі енергосистеми. // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, Випуск №40. Київ, 2015. – С.55 – 59. 2015
Павловский В.В., Стелюк А.О., Макогончук В.С., Захаров А.М. Компьютерная программа для моделирования и анализа асинхронных режимов энергосистем // Электрические сети и системы. — 2015. — № 5. — С. 38-44. 2015
Francisco Gonzalez-Longatt, Anton Steliuk, Víctor Hugo Hinojosa. Flexible Automatic Generation Control System for Embedded HVDC Links // Proceedings of IEEE PowerTech conference, Eindhoven 2015. 2015
Стелюк А.О. Ідентифікація та класифікація «критичних ліній електропередачі» з використанням «принципу надійності N-1» // Збірник наукових праць «Праці Інституту електродинаміки НАН України». – 2015. – Вип. 42. – С. 37-42. 2015
Интеллектуальные энергетические системы: элементы и режимы / Под ред. А.В. Кириленко. – К.: ИЭД, 2014. – 408 с. 2014
Павловский В.В., Стелюк А.О. О необходимости моделирования линий постоянного тока для анализа режимов их работы в ОЭС Украины // Энергетика и электрификация. – 2014. – № 4. – С. 28-34. 2014
Кириленко О.В., Павловский В.В., Стелюк А.О., Сердюков Р.П., Наконечный Т.И. Использование вставок постоянного тока для гибкого управления экспортными перетоками // Энергетика и электрификация. – 2014. – № 6. – С. 10-18. 2014
Павловский В.В., Леньга О.В., Ущаповский К.В., Зайченко В.Б. Расчеты устойчивости режимов энергосистем при замене систем возбуждения генераторов станций // Электрические сети и системы. – 2014. - №2. – С. 3 – 12. 2014
Павловський В.В., Стелюк А.О., Леньга О.В., Макогончук В.С. Визначення статичних характеристик споживачів власних потреб атомних електростанцій // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, Випуск №37. Київ, 2014. – С.21 – 25. 2014
V.V.Pavlovsky, L.N. Lukianenko, A.M. Zakharov. Software poly-models of solar photovoltaic plants for different types of system studies // Intelligent Energy and Power Systems (IEPS), 2014 IEEE International Conference on, ISBN: 978-1-4799-2265-9,June. 2-6, 2014, Kyiv, Ukraine, p. 163-167. 2014
Kyrylenko, O.; Pavlovsky, V. ; Steliuk, A. AGC software model validation for identification of renewables impact on frequency control in the IPS of Ukraine // Intelligent Energy and Power Systems (IEPS), 2014 IEEE International Conference on, ISBN: 978-1-4799-2265-9,June. 2-6, 2014, Kyiv, Ukraine, p. 141-144. 2014
Павловський В.В., Леньга О.В. Критерій оцінки запасів з динамічної стійкості енергосистем // Енергетика та електрифікація. – 2014. - №1. – С. 21 – 26. 2014
Стелюк А.О. Методологічні аспекти дослідження процесів регулювання частоти в умовах флуктуації генерації СЕС // Технічна електродинаміка. Тем. вип. «Проблеми сучасної електротехніки» – 2014. – Ч. 4. – С. 41-44. 2014
Кириленко О.В., Павловський В.В., Стелюк А.О. Робота системи автоматичного регулювання частоти та потужності у процесі відновлення ОЕС України після виникнення особливої системної аварії // Енергетика та електрифікація. – 2013. – № 7. – С. 17-20. 2013
Павловський В.В., Лук’яненко Л.М., Стелюк А.О., Гончаренко І.С., Леньга О.В. Статистичне моделювання вітрових електростанцій // Відновлювана енергетика. – 2013. – № 1(32). – С. 58-68. 2013
Павловський В.В., Стелюк А.О., Макогончук В.С. Підвищення якості регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України з урахуванням відновлювальних джерел енергії // Енергетика та електрифікація. – 2013. – № 4. – С. 2-7. 2013
Павловський В.В., Леньга О.В., Литвин А.В. Вплив структури навантаження на динамічні характеристики статичних тиристорних компенсаторів // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, Випуск №34. Київ, 2013.-с.22-26. 2013
Кириленко О.В., Павловський В.В., Лук'яненко Л.М., Ущаповський К.В., Зайченко В.Б. Уточнення допустимих перетоків потужності за контрольованими перетинами в режимі оперативного керування (ON-LINE) // Технічна електродинаміка. – 2013. – № 2, с.75-84. 2013
Стелюк А.О. Моделювання роботи системи автоматичного регулювання частоти та потужності в ОЕС України з урахуванням регулюючих можливостей теплових електростанцій // Збірник наукових праць «Праці Інституту електродинаміки НАН України». – 2013. – Вип. 34. – С. 16-21. 2013
Кириленко О.В., Павловський В.В., Стелюк А.О., Лук'яненко Л.М.Комплексне моделювання системи автоматичного регулювання частоти та потужності в динамічних режимах роботи ОЕС України // Технічна електродинаміка. – 2012. – № 6, с.44-50. 2012
Павловський В.В., Леньга О.В., Вишневський М.В. Дослідження стійкості режимів енергосистем з потужними сонячними та вітроелектростанціями. Методологічні питання. [Електронний ресурс] / В.В. Павловський // Сайт Донецького головного комп’ютингового центру – 2012. – 22с. – Режим доступу: http://dmcc.com.ua/doc/ResStabVs5pub.pdf 2012
Кириленко О.В., Павловський В.В. Лук'яненко Л.М. Стелюк А.О. Проблеми режимів роботи електричних систем прикордонних районів при інтеграції ОЕС України в ENTSO-E. Доповідь на Науково-технічній конференції 'Електроенергетика України: європейський шлях розвитку', Київ, 18 квітня 2012 року. 2012
Кириленко О.В., Павловський В.В. Стелюк А.О., Лук'яненко Л.М. Комплексна модель системи автоматичного регулювання частоти та активної потужності ОЕС України. Доповідь на Науково-технічній конференції 'Електроенергетика України: європейський шлях розвитку', Київ, 18 квітня 2012 року. 2012
Павловський В.В. Технические аспекты взаимодействия системного оператора и СЭС для решения проблемы интеграции мощных СЭС в энергосистемы. Доклад на международной конференции «Солнечная энергетик в Восточной Европе и СНГ» CISOLAR-2012, Одесса, 5 апреля 2012 года. 2012
Жаркін А.Ф., Павловський В.В. Научно-технические аспекты интеграции энергосистемы Украины в европейское электроэнергетическое обеднение. Доклад на международном научно-технологическом форуме «Наука, Инновации, Технологии – 2012». Киев, 25-27 сентября 2012 г. 2012
Жаркін А.Ф., Павловський В.В., Лук’яненко Л.М. Науково-технічні аспекти інтеграції ОЕС України до об’єднання енергосистем європейських держав ENTSO-E // Технічна електродинаміка. – 2012. – № 2, с.25-27. 2012
Брехт А.А., Павловский В.В. Перспективи розширення в енергетичному балансі ОЕС України сектору відновлювальних джерел енергії. Проблеми впровадження та шляхи їх вирішення. Х Міжнародний форум «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє». Київ, 26-28 вересня 2012 року. 2012
Кириленко О.В., Павловський В.В., Яндульський О.С., Стелюк А.О. Керування режимом работи електростанції з відновлювальними джерелами енергії в умовах зміни частоти в енергосистемі.// Технічна електродинаміка. – 2012. – № 4, с.52-57. 2012
Кириленко О.В., Павловський В.В., Лук'яненко Л.М., Трач І.В. Проблеми інтеграції відновлювальних джерел електроенергії в 'слабкі' електричні мережі // Технічна електродинаміка. – 2012. – № 3, с.25-26. 2012
Стогній Б.С., Кириленко О.В., Павловський В.В., Лукяненко Л.М. Баталов А.Г. Режими роботи електричних систем прикордонних районів при інтеграції ОЕС Украины в ENTSO-E. // Енергетика та електрифікація. – 2012. – № 2, с.3-11. 2012
Стогній Б.С., Павловський В.В., Сопель М.Ф. Проблема інтеграції гнучких передач змінного струму в електричні системи. Аналіз та керування режимами компенсаторів // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, Випуск №29. Київ, 2011.-с.47-53. 2011
Баталов А.Г., Стогний Б.С., Кириленко А.В., Павловский В.В., Лукьяненко Л.Н. Режимы работы электрических систем приграничных районов при интеграции ОЭС Украины в ENTSO-E. // Электрические сети и системы. – 2011. – № 6, с.4-13. 2011
Кириленко О.В., Павловський В.В., Стелюк А.О., Баталов А.Г. Моделювання об'єднання синхронних зон у процесі відновлення ОЕС України після особливої системної аварії.// Технічна електродинаміка. – 2011. – № 6, с.36-40. 2011
Кириленко О.В., Павловський В.В., Лук'яненко Л.М.Технічні аспекти впровадження джерел розподільної генерації в електричних мережах.// Технічна електродинаміка. – 2011. – № 1, с.46-53. 2011
Stogny B.S. Innovative Smart Grid Technologies in Electric Power Industry of Ukraine / B.S.Stogny., A.V.Kirilenko, A.F.Butkevich, V.V.Pavlovsky // 2nd IEEE PES International Conference “Innovative Smart Grid Technologies – Europe 2011”, Dec. 5-7, 2011, Manchester, UK. 2011
Кириленко О.В., Павловський В.В., Лук’яненко Л.М, Зоммер А.Е. Аналіз впливу приєднання відновлювальних джерел електроенергії на рівні напруги електричних мереж // Техн. електродинаміка. Тем. випуск. Силова електроніка та енергоефективність. – 2011. – Ч. 2. – с. 44-49. 2011
Стелюк А.О., Зайченко В.Б., Павловський В.В., Лук’яненко Л.М., Макогончук В.С. Ідентифікація та класифікація «критичних місць за напругою» в енергосистемах на базі моделювання режимів за принципом “N-1” // Энергетика и электрификация. – 2010. – № 6, с.10-13. 2010
Кириленко О.В., Павловський В.В., Лук’яненко Л.М. Особливості застосування модального аналізу для дослідження стійкості за напругою // Техн. електродинаміка. Тем. випуск. Силова електроніка та енергоефективність. – 2010. – Ч. 2. – с. 241-242. 2010
Кириленко О.В., Павловський В.В., Лук’яненко Л.М. Оцінка резервів реактивної потужності в ОЕС України з урахуванням проблеми забезпечення стійкості за напругою // Техн. електродинаміка. Тем. випуск. Проблеми сучасної електротехніки. – 2010. – Ч. 3. – c. 53-56. 2010
Кириленко О.В., Павловський В.В., Лук’яненко Л.М., Зайченко В.Б. Аналіз режимів роботи мереж «київського кільця» за напругою в поточній та перспективній схемах ОЕС України // Технічна електродинаміка. – 2010. – № 5. – С. 39–46. 2010
Ущаповський К.В., Зайченко В.Б., Павловський В.В., Лук’яненко Л.М., Теличко Р.К., Стелюк А.О. «Вузькі місця» за напругою та планування резервів з реактивної потужності в ОЕС України // Новини енергетики. – 2010. – № 6, с.38-45. 2010
Кириленко О.В., Павловський В.В., Лук’яненко Л.М. Зорін Є.В. Аналіз стійкості енергетичних систем за напругою / Технічна електродинаміка. – 2010. – №3. – C. 59-66. 2010
Pavlovsky V. Power Transfer Capability Assessment of Transmission Interfaces with SVC and Load Shedding Systems / V. Pavlovsky, Y. Dolzhenitsa, and K. Ushapovskiy // Power and Energy Systems: 9th IASTED Int. Conf., 7-9 Sep., 2009: Proc. – Palma, Spain, 2009. – P. 132– 136. 2009
Ущаповський К.В., Зайченко В.Б., Павловський В.В., Левконюк А.В., Макогончук В.С. Основні положення методології оптимального вибору систем FACTS при перспективному розвитку ОЕС України // Новини енергетики. – 2009. – № 4, с.30-36. 2009
Павловський В.В., Левконюк А.В. Дванадцять способів збільшення пропускної здатності перетинів енергосистем // Новини енергетики. – 2009. – № 2, с.25-29. 2009
Павловський В.В. Кількісна оцінка підвищення пропускної здатності перетинів при покращенні ступеня спостережуваності та керованості режимів енергосистем [Електронний ресурс] / В.В. Павловський // Сайт Донецького головного комп’ютингового центру – 2009. – 8с. – Режим доступу: http://dmcc.com.ua/doc/TTCvsSurv.pdf. 2009
Стелюк А.О., Павловський В.В., Макогончук В.С, Левконюк А.В. Моделювання роботи автоматичного регулятора збудження генератора та статичного тиристорного компенсатора в динамічних режимах // Энергетика и электрификация. – 2009. – № 3, с.30-33. 2009
Стогній Б.С., Кириленко О.В., Павловський В.В., Левконюк А.В. Підвищення пропускної здатності «слабких» перетинів енергосистем з використанням технології ГПЗС (FACTS) // Технічна електродинаміка. – 2009. – №2. – С. 63-68. 2009
Павловський В.В. Принцип зворотного моделювання для врахування зв’язків, що не спостерігаються, в протиаварійній автоматиці перетинів енергосистем // Збірник наукових праць ДонНТУ. Серія «Електротехніка та енергетика», Випуск 8 (140), Донецьк, 2008 р., с. 86-89. 2008
Павловський В.В. Перспективні напрямки підвищення пропускної здатності перетину Україна-Крим. // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск. Силова електроніка та енергоефективність. Частина 3. Київ. – 2008. – С. 121-124. 2008
Павловський В.В., Ущаповський К.В., Зорін М.Є., Левконюк А. В., Макогончук В. С. Підвищення пропускної здатності перетину ОЕС України-Крим та нормалізація рівнів напруги за рахунок адаптивної компенсації реактивної потужності // Новини енергетики. – 2008. – № 8, с.8-16. 2008
Павловский В.В., Левконюк А.В. Предельные режимы энергосистем. Метод Монте-Карло // Наукові праці Інституту електродинаміки НАН України, Випуск №19. Київ, 2008.-с.24-33. 2008
Павловский В.В., Блинов И.В. К вопросу уточнения определения места короткого замыкания на ЛЄП // Наукові праці Інституту електродинаміки НАН України, Випуск №19. Київ, 2008.-с.34-36. 2008
Павловский В.В., Левконюк А.В. Вибір оптимального типу, місця і потужності пристроїв адаптивної компенсації // Наукові праці Інституту електродинаміки НАН України, Випуск №21. Київ, 2008.-с.23-28. 2008
Павловский В.В., Левконюк А.В. Повышение пропускной способности существующих сечений за счет снижения нормативного запаса статической устойчивости . // Новини енергетики. – 2008. – № 5, с.47-51. 2008
Стогній Б.С., Павловський В.В., Ущаповський К.В., Левконюк А.В. Принципи протиаварійного управління для збереження стійкості дефіцитних енергосистем зі зв’язками, що не спостерігаються. // Новини енергетики. – 2008. – № 3, с.43-50. 2008
Макогончук В.С., Павловський В.В. Розрахунок енергії дуги для забезпечення захисту людини. // Промислова електроенергетика та електротехніка. – 2007. – № 4, с.27-31. 2007
Павловский В.В. Управление потерями в замкнутых неоднородных электрических сетях с помощью регулируемых устройств продольной компенсации // Энергетика и электрификация. – 2007. – № 7, с.59-62. 2007
Павловский В.В. Моделирование и анализ влияния тиристорно-управляемых УПК на колебательную устойчивость энергосистем // Наукові праці Інституту електродинаміки НАН України, Випуск №18. Київ, 2007.-с.34-41 2007
Кириленко О.В. Павловський В.В. Режимне застосування систем гнучких передач змінним струмом в енергосистемах. // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск. Силова електроніка та енергоефективність. Частина 1. Київ. – 2007. – С. 88-91. 2007
Блинов И.В., Павловский В.В. Применение распознавания образов на основе искусственных нейронных сетей для задачи быстрого построения дисплейных форм в системах SCADA/EMS. // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск. Силова електроніка та енергоефективність. Частина 3. Київ. – 2007. – С. 78-81. 2007
Павловский В.В. Возможность снижения потерь электроэнергии в сетях 110-154 кВ, вызванных режимами работы магистральных сетей ОЭС Украины. // Наукові праці Інституту електродинаміки НАН України №3(15). Київ, 2006.-с.117-120 2006
Удод Е.И., Павловский В.В. К вопросу мониторинга и регулирования качества услуг по поставке электроэнергии потребителям // Новини енергетики. – 2006. – № 9, с.30-33. 2006
Стогний Б.С., Кириленко А.В. Павловский В.В. Особенности управления режимами ОЭС Украины при реформировании рынка электроэнергии. // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск. Силова електроніка та енергоефективність. Частина 1. Київ. – 2006. – С. 69-72. 2006
Павловский В.В. К вопросу создания методологии оптимального технологического управления электрическими системами в условиях динамического рынка электроэнергии. // Наукові праці Інституту електродинаміки НАН України №2(14). Київ, 2006.-с.63-64. 2006
Павловский В.В. Метод оперативного оценивания величины потерь мощности в распределительных сетях в условиях неполноты режимной информации. // Наукові праці Інституту електродинаміки НАН України №1(13). Київ, 2006.-с.7-14. 2006
Куденко Г.Е., Павловский В.В. К вопросу создания концепции построения перспективных схем развития электроснабжения мегаполисов и городских агломераций Украины // Новини енергетики. – 2006. – № 5, с.44-51. 2006
Павловский В.В., Тауфик Х., Макогончук В.С. Технический аудит систем электроснабжения промышленных предприятий // Промислова електроенергетика та електротехніка. – 2006. – № 2, с.36-42. 2006
Стогний Б.С., Павловский В.В., Сопель М.Ф., Панов А.В. Стандартиризация телекоммуникационных решений при построении АСУ ТП на подстанциях энергосистем // Технічна електродинаміка. – 2006. – №4. – С. 44-49. 2006
Стогний Б.С., Ущаповский К.В., Мольков А.Н., Сопель М.Ф., Павловский В.В., Пилипенко Ю.В. Система глобального мониторинга, синхронизации и регистрации системных параметров ОЭС Украины – основа нового качества автоматизированного и оперативного управления // Энергетика и электрификация. – 2006. – № 4, с.8-11. 2006
Куденко Г.Е., Бондарь Д.В., Павловский В.В., Макогончук В.С. Моделирование несимметричных нагрузок при расчете потерь в распределительных электрических сетях. Новини енергетики, № 7, 2005. с.36-39. 2005
Куденко Г.Е., Павловський В.В., Макогончук В.С., Кожухар А.В. Визначення втрат потужності та енергії в ізоляторах ліній електропередачі. Енергетика та електрифікація сільського господарства. 2005 2005
Куденко Г.Е., Павловский В.В., Сидоренко А.А. Статистический подход к учету несимметричных нагрузок в расчетах потерь мощности в распределительных сетях. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Електротехніка і енергетика», випуск 98. Донецьк: ДонНТУ, 2005.-с.89-94. 2005
Negnevitsky, M.; Pavlovsky, V.; Neural Networks Approach to Online Identification of Multiple Failures of Protection Systems., IEEE Transactions on Power Delivery, Volume 20, Issue 2, April 2005, Page(s): 588 – 594. 2005
Куденко Г.Е., Павловский В.В., Бондар Д.В. Вероятностный поход к определению расчетных нагрузок ТП 6-10/0,4 кВ распределительных сетей. Новини енергетики, №1, 2005. с.47-52. 2005
Павловский В.В. Анализ влияния магистральной сети 220-750кВ на режимы замкнутых электрических сетей 110 кВ областных энергоснабжающих компаний. В сб. «Стан і майбутнє енергетики України», Науково-технічне видання, НТСЕУ, ОЕП «ГРІФРЕ», Київ, 2005. с.151-152. 2005
Павловский В.В. Технические потери электроэнергии: нормирование или экспертиза. Энергетическая политика Украины, № 10, 2005, с. 92-95. 2005
Коробчук К.В., Павловський В.В., Молчанов В.М. Методика визначення обсягів передачі електричної енергії магістральними та міждержавними лініями та втрат при її передачі. Наукові праці Інституту електродинаміки НАН України №2(11). Частина 1. Київ, 2005.-с.36-39. 2005
Павловський В.В., Удод Е.І, Молчанов В.М. Прогнозування обсягів передачі і величини витрат електричної енергії в магістральних мережах ОЕС України. Новини енергетики, №10, 2005. с.42-45. 2005
Стогний Б.С., Павловский В.В. Определение транзитных потерь мощности в фрагментированных электрических сетях областных энергоснабжаюших компаний. Энергетическая политика Украины, № 5, 2004, с. 60-65. 2004
Павловский В.В., Куденко Г.Е. Инженерный расчет потерь мощности и энергии в электрических сетях, основанный на моделировании установившихся режимов. Электрические сети и системы, №.3, 2004, с. 17-22. 2004
Павловский В. Способ определения потерь электроэнергии в замкнутых электрических сетях областных энергоснабжающих компаний, вызванных режимами работы магистральных сетей ОЭС Украины. Энергетическая политика Украины, № 10, 2004, с. 86-91. 2004
Б. Стогній, Г. Гримуд, А.Мольков, М.Сопель, В. Павловський. Тенденції розвитку АСУ ТП підстанціями в електроенергетиці. Україна, Київ. Технічна електродинаміка, №5, 2003. с.44-49. 2003
В.В. Павловский. Международная IASTED конференция по электроэнергетическим системам – EuroPES2002. Россия, Москва, ‘Электричество’, №.5, 2003, с. 71. 2003
О.Ф. Буткевич, В.В. Павловський. Штучний інтелект та гібридні системи в розв’язанні задач електроенергетики: поточний стан та тенденції. Україна, Київ, Праці інституту електродинаміки, №1(4), 2003, сс.109-117. 2003
V. Pavlovsky, M. Negnevitsky. Recognition and Visualisation of Complex Emergencies Using Artificial Neural Networks. Proc. of the 3rd IASTED Int. Conf. on Power and Energy Systems (EuroPES), Marbella, Spain, September 3-5, 2003, pp. 301-306. 2003
M. Negnevitsky, V. Pavlovsky. Problem Oriented Teaching in Electric Power: Some Experience and New Trends in Tasmania and Ukraine. Proceedings of the Australasian Association for Engineering Education and 9th Australasian Women in Engineering Forum, Melbourne, Australia, 29 September-1 October 2003, pp. 234 - 238. 2003
O.F.Butkevych, V.V.Pavlovskiy, J.S.Zielinski, W.Bartkiewicz. Hybrid systems in power system problems solving. Україна, Київ. Tехнічна електродинаміка, ISSN 0204-3599, 2002, ст.77-82. 2002
V. Pavlovsky, O. Butkevych. Identification Of Emergency In Power System By Using Combination Of Neural Networks. Proc. of the Sec. IASTED Int. Conf. Power and Energy Systems (EuroPES), June 25-28, 2002, Crete, Greece, pp. 27-31. 2002
W. Bartkiewicz, O. Butkevych, O. Kyrylenko, V. Levitskiy, V. Pavlovskiy, J. Zielinski. Hybrid systems in electric power systems. VI Konferencja Naukowo-Techniczna ZASTOSOWANIA KOMPUTEROW w ELEKTROTECHNICE, Poznan/Kiekrz, Poland, 23-25 kwietnia 2001, pp.203-206. 2001
Буткевич А.Ф., Павловский В.В., Рублевский А.Н., Кацадзе Т.Л. Анализ аварийных ситуаций в электрических системах на основе искусственных нейронных сетей и экспертных систем. //Тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. «Управління режимами роботи об’єктів електричних систем - 2000», Україна, Донецьк, 5-7 сентября 2000г. Донецк: Изд. Донецкого государственного технического университета. - С.5. 2000
O. Butkevych, O. Kyrylenko, V. Pavlovsky, E. Parus, T. Katsadze. Power electrical system fault diagnosis based on expert system, simulator and artificial neural nets.//Зб. наук. пр. Донецького держ. техн. ун-ту. Серія «Електротехніка і енергетика». Вип.21.-Донецьк:ДонДТУ, 2000. – С. 52-56. 2000
O. Butkevych, O. Kyrylenko, V. Levitskiy, V. Pavlovsky. The expert system for electrical network dispatch assistance. IV Sympozjum on metody matematyczne w electroenergetyce, Zakopane, Poland, October 1998, pp.347-352. 1998
Павловский В.В. Оптимизация диагностирования аварийных режимов на основе экспертных процедур // Автоматизация и релейная защита в энергосистемах: Сб. научн. тр. – Киев: Ин-т электродинамики НАН Украины, – 1995. – С. 85.-93. 1995
Кириленко А.В., Буткевич А.Ф., Павловский В.В. Экспертные процедуры диагностирования при оперативном управлении электрическими сетями в аварийных ситуациях//Техн. электродинамика. -1995. – №1. – С. 66-73. 1995
Павловський В.В. Діагностика аварійних режимів електричних мереж за допомогою експертних систем//Математичне моделювання в електротехніці й електроенергетиці: Тез. допов. I Міжнародн. наук-техн. конф. – Львів, 1995. – С. 224. 1995
Буткевич О.Ф., Павловський В.В. Підвищення ефективності розв`язання задач оперативного управління електричними мережами за допомогою експертних систем// Теорія та моделі пристроїв вимірювальної і перетворювальної техніки: Зб. наук. пр. – Київ: Ін-т електродинаміки АН України, 1993. – С. 45-51. 1993
Кириленко О.В., Павловський В.В. Відображення інформації про топологію в експертних системах оперативного управління електричними мережами // Теорія та моделі пристроїв вимірювальної і перетворювальної техніки: Зб. наук. пр. – Київ: Ін-т електродинаміки АН України, 1993. – С. 67-73. 1993
Заболотный И.П., Павловский В.В. Разработка программного обеспечения расчета максимальной токовой и дистанционной защит линий с ответвлениями//Донецк. политехн. ин-т. – Донецк, 1992. – 10с. – Деп. в УкрНИИНТИ 02.03.92г., №270. 1992
Заболотный И.П., Ларин А.М., Павловский В.В. Программное обеспечение автоматизированного рабочего места инженнера-технолога предприятий электрических сетей//Компьютерные технологии обучения и управления ВУЗом: Тез. докл. XIV научн.-метод. конф. – Донецк, 1992. – С. 26. 1992
Functionality is limited! Please enable JavaScript.